محمد حسین احسانی

درباره من

دکتر محمد حسین احسانی
image

دانشیار گروه آموزشی فیزیک حالت جامد @ دانشکده فیزیک

نام : محمد حسین نام خانوادگی: احسانی متولد : شهرستان سرخه  تاریخ تولد: 14/8/1352 وضعیت تاهل: متاهل و دارای دو فرزند پسر محل کار: دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان موقعیت شغلی: هیات علمی و مدیر گروه فیزیک از سال تا 1394-1398-   و مدیر پژوهش دانشگاه از سال 1398  تلفن: 023131513245 ایمیل: ehsani@semnan.ac.ir وضعیت تحصیلی: دیپلم: رشته ریاضی فیزیک- دبرستان فرهاد صفا. شاگرد ممتاز در تمام دوره تحصیلی لیسانس: فیزیک کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد. شاگرد  ممتاز با معدل 17.25 عنوان پروزه کارشناسی: حل عددی معادله شرودینگر برای چاه پتانسیل مربعی استاد پروژه: دکتر زمردیان فوق لیسانس: فیزیک ماده چگال- دانشگاه سمنان- شاگرد ممتاز دوره عنوان پایان نامه: ساخت لایه های نازک آهن، کبالت  و نیکل و الیاژهای آن و بررس خواص الکتریک آنها دکتری: فیزیک ماده چگال- دانش...

محقق گوگل

(1399/11/2)

استنادات

833

h-index

17

i10-index

27

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

(1399/10/29)

استنادات

667

مقالات

73

h-index

15

مؤلفین همکار

76

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1376

کارشناسی

فردوسی مشهد

1385

کارشناسی ارشد

سمنان

1392

دکتری

صنعتی شاهرود

تجارب

1398

مدیر پژوهش دانشگاه

دانشگاه سمنان

1398-1394

مدیر گروه فیزیک

دانشگاه سمنان

1381-1385

مدیر کارخانه

شرکت کابلان

مهارت ها

مدیریت واحدهای صنعتی

مهارت کار با سیستم های خلا ساز و اندازه گیری خلا

مهارت در سیستم های لایه نشانی

کار با سیستم های مغناطیسی MPMS و PPMS

اولویت های پژوهشی

خواص مغناطیسی نانوذرات

لایه های نازک نیم رسانا

مغناطوگرمایی، مغناطوالکتریک و هایپرترمیا

خواص اپتیکی، سلولهای خوشیدی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Photoresponsivity enhancement of SnS porous film
Surfaces and Interfaces(2020)
9511340001, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, محمد ابراهیم قاضی
تهیه نانو ذرات La0.6 Sr0.4MnO3 به کمک تابش مایکروویو و بررسی خواص فوتوکاتالیستی آنها
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2020)
عطیه رمضان زاده, ^محمد حسین احسانی*
Tuning the optical properties of SnO2/Ag/SnO2 tri-layers by changing Ag thickness
INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY(2020)
9611340003, ^محمد حسین احسانی*, 9511340001
Photo-catalytic activities of La0.7Ba 0.3MnO3 nanoparticles
OPTIK(2020)
9811531001, ^محمد حسین احسانی*, ^مصطفی فضلی
An Investigation on Viscosity of La0.6 Sr0.4 MnO3/Water Nanofluid in the Presence of Magnetic Field
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE(2020)
9711531003, ^محمد حسین احسانی*, عطیه رمضان زاده نوش آبادی
The effect of vacancy-defects on the magnetic properties of Ising fullerenelike nano-structures: A Monte Carlo study
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2020)
9421340002, مهدی سلیمانی, ^محمد حسین احسانی*, داود حقی تقی تهرانی
Effect of GLAD technique on optical and electrical properties of SnO2/Ag/ SnO2 structure
INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY(2020)
9511340001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^محمد حسین احسانی, محمد ابراهیم قاضی
An investigation on structural and optical properties of nanocolumnar ZnTe thin films grown by glancing angle technique
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2020)
راضیه زارعی مقدم, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی
Design and fabrication of MgF2 single-layer antireflection coating by glancing angle deposition
MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS(2020)
قلیزاده, رضا زارعی مقدم, محمدی, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی
Effect of silver, gold, and platinum substrates on structural and optical properties of tilted nanocolumnar SnS films
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2020)
9511340001, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, محمدابراهیم قاضی
Structural, optical and photocatalytic properties of La0.7Ba0.3MnO3 nanoparticles prepared by microwave method
CHEMICAL PHYSICS(2020)
شادی اسماعیلی باغ ابریشمی, ^محمد حسین احسانی*, ^مصطفی فضلی
Modification of optical and mechanical properties of nitrogen doped diamond‑like carbon layers
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2019)
9411340001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^محمد حسین احسانی
Tuning filtering properties of SnS films deposited on Glass/ITO substrate using glancing angle deposition technique
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
^محمد حسین احسانی*, ناصر تاجیک, محمدرضا سزیده, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, رضا زارعی مقدم
Theoretical and Experimental Investigation of Optical Properties of ZnS Zig-Zag Thin Films
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(2019)
مهران مین باشی, 9411340001*, ^محمد حسین احسانی, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, کاظم عمرانی
Hydrothermal synthesis of La0.7Sr0.3MnO3 and its application in visible light photocatalytic activity
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2019)
^عباسعلی عربی, ^محمد حسین احسانی*, ^مصطفی فضلی
Magnetic Evaluation of the Nanoparticles Coated with Polyvinylpyrrolidone and Polyvinyl Chloride Nanoparticles Synthesized by Electro-deposition Method for Hyperthermia Application
JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM(2019)
^محمد حسین احسانی*, شادی اسماعیلی باغ چشمه, مصطفی آقازاده, پرویز کاملی, عیسی کریم زاده
Optical properties of a few semiconducting heterostructures in the presence of Rashba spin-orbit interactions: a two-dimensional finite-difference numerical approach
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS(2019)
9421340002, ^محمد حسین احسانی*, مهدی سلیمانی, مهرزاد قربانی
Preparation and characterization of GO-ZnO nanocomposite for UV detection application
OPTICAL MATERIALS(2019)
ساناز علمداری*, مرتضی ساسانی قمصری, حسین آفریده, عقیل محمدی, شایان گرانمایه, ^مجید جعفرتفرشی, ^محمد حسین احسانی, محمد حسین مجلس ارا
Correlation study of structural, optical, and hydrophobicity properties of diamond-like carbon films prepared by an anode layer source
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
9411340001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^محمد حسین احسانی, پرویز کاملی, جان نثاری
An investigation on the impact of Al doping on the structural and magnetic properties of Fe3O4 nanoparticles
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2019)
^محمد حسین احسانی*, شادی اسماعیلی باغ چشمه, مصطفی آقازاده, پرویز کاملی, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, عیسی کریم زاده
Impact of Gd ion substitution on the magneto-caloric effect of La0.6-xGdxSr0.4MnO3 (x = 0, 0.0125, 0.05, 0.10) manganites
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2019)
^محمد حسین احسانی*, تینا رئوفی, فریدون سعادت رضوی
Simulation of high efficiency SnS-based solar cells with SCAPS
SOLAR ENERGY(2018)
مهران مین باشی, آرش قبادی, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^نفیسه معماریان
Substrate-induced changes of structural and optical properties of SnS films prepared by glancing angle deposition
THIN SOLID FILMS(2018)
محمدرضا سزیده, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, رضا زارعی مقدم
Thickness dependence of structural and optical properties of CdTe films
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(2018)
رضا زارعی مقدم, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, محمدرضا سزیده
Effect of Gd substitution on the critical scaling of the ferromagnetic transition of La0.6-x Gdx Sr0.4 MnO3(x¼0, 0.05, 0.1) manganite
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2018)
^محمد حسین احسانی*, تینا رئوفی
An Investigation on Magnetic-Interacting Fe3O4 Nanoparticles Prepared by Electrochemical Synthesis Method
JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM(2018)
9322339002, ^محمد حسین احسانی*, مصطفی اقازاده, عیسی کریم زاده
Synthesis and characterization of calcium-doped lanthanum manganite nanowires as a photocatalyst for degradation of methylene blue solution under visible light irradiati
BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE(2018)
9218560001, ^مصطفی فضلی*, ^محمد حسین احسانی
Modification of hydrophobicity properties of diamond like carbon films using glancing angle deposition method
MATERIALS LETTERS(2018)
9411340001, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, پرویز کاملی, جان نثاری
Size-dependent photocatalytic activity of La0.8Sr0.2Mno3anoparticles prepared by hydrothermal synthesis
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2018)
9411339005, ^محمد حسین احسانی*
Effect of GLAD technique on optical properties of ZnS multilayer antireflection coatings
MATERIALS RESEARCH BULLETIN(2018)
9311330004, ^محمد حسین احسانی*, 9411340001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی
Critical Behavior and Size Dependence of Magnetic Entropy Changes on La0.6Sr0.4MnO3 Manganite
JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM(2018)
^محمد حسین احسانی*, 9311339010, ^عباس جوادیان
Electronic and optical properties of GaAs/AlGaAs Fibonacci ordered multiple quantum well systems
Superlattices and Microstructures(2017)
9411339002, مهدی سلیمانی, ^محمد حسین احسانی*
ZnS FILM PROPERTIES MODIFICATION USING OBLIQUE ANGLE DEPOSITION TECHNIQUE
SURFACE REVIEW AND LETTERS(2017)
9111339010, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^محمد حسین احسانی, 9411340001
ساخت و مطالعة خواص ساختاری و اپتیکی ساختار دوالیهای تلورید کادمیوم/سولفید کادمیوم بر روی زیرلایه I
پژوهش سیستم های بس ذره ای(2017)
9411340001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^محمد حسین احسانی, میرحاج محمد حسین
Origin of enhanced multiferroic properties in Bi0.85−xLa0.15HoxFeO3 nanopowders
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2017)
9111339006, ^داود ثانوی خشنود*, ^محمد حسین احسانی
Effects of A-Site Doping on Structural, Magnetic, and Electrical Properties of La0.8−xAxSr0.2MnO3 (0 ≤ x ≤ 0.6) Manganites (A = Pr, Nd, and Gd)
JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM(2017)
مهدی ظریفی, پرویز کاملی*, ^محمد حسین احسانی, حسین احمدوند, هادی سلامتی
Effects of rare earth ions substitution on the magnetocaloric and critical behavior of La0.6A0.2Sr0.2MnO3 (A¼Pr, Nd, Ce) manganite
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2017)
مهدی ظریفی, پرویز کاملی*, ^محمد حسین احسانی, حسین احمدوند, هادی سلامتی
Anisotropic optical properties of ZnS thin films with zigzag structure
BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE(2017)
9111340002, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^محمد حسین احسانی
Surface modification of ZnS films by applying an external magnetic field in vacuum chamber
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2017)
^محمد حسین احسانی*, رضا زارعی مقدم, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, پرویز کاملی
The effect of interparticle interactions on spin glass and hyperthermia properties of Fe3O4 nanoparticles
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2017)
باقر اصلی بیگی*, ^محمد حسین احسانی, نصیرزاده, محمدی
Microstructure and Magnetic Properties of FePt Thin Films on SiO2/Si (100) and Si Substrates Prepared Under External Magnetic Field
JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM(2017)
مرضیه مختاری, پرویز کاملی*, ^محمد حسین احسانی, اسماعیلی, کلهری, هادی سلامتی
مدل سازی و شبیه سازی اثر دمای زیر لایه بر واکنش های سطحی در رشد فیلم نازک GaAs به روش تبخیر شیمیایی
فیزیک کاربردی(2017)
^محمد حسین احسانی, محمود جلالی مهرآباد
Tuning the morphology and photocatalytic activity of La0.7Ca0.3MnO3 nanorods via different mineralizer-assisted hydrothermal syntheses
MATERIALS RESEARCH BULLETIN(2017)
9218560001, ^مصطفی فضلی, ^محمد حسین احسانی*
شبیه‌سازی رشد لایه‌های مورب تلورید کادمیوم و سولفید روی و مقایسه آن با نتایج تجربی
پژوهش سیستم های بس ذره ای(2017)
^محمد حسین احسانی*, 9211330020, مهران مین باشی, 9411340001
Modification of the morphology and optical properties of SnS films using glancing angle deposition technique
APPLIED SURFACE SCIENCE(2017)
9311339012, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^محمد حسین احسانی, 9411340001
Critical behavior near the paramagnetic to ferromagnetic phase transition temperature in La0.6Sr0.4MnO3 ceramic: A comparison between sol-gel and solid state process
CERAMICS INTERNATIONAL(2017)
9311339010, ^محمد حسین احسانی*, ^داود ثانوی خشنود
بررسی اثر اندازه ذرات بر خواص ساختاری و مغناطیس منگنایت La 0.6Sr 0.4MnO3
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران-انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران(2017)
9311339010, ^محمد حسین احسانی*, ^داود ثانوی خشنود
Magnetocaloric properties of La0.6Sr0.4MnO3 prepared by solid state reaction method
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2016)
^محمد حسین احسانی*, 9311339010, ^داود ثانوی خشنود
Effects of strain on the magnetic and transport properties of the epitaxial La0.5Ca0.5MnO3 thin films
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2016)
Mehdi Zarifi, Parviz Kameli*, ^محمد حسین احسانی, Hossein Ahmadvand, Hadi Salamati
Substrate temperature effect on the structural, morphological and optical properties of CdTe films
MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS(2016)
9211339003, ^محمد حسین احسانی, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*
شبیه سازی و مطالعه ی اثر دمای چشمه در لایه نشانی نانو فیلم های طلا به روش تبخیر حرارتی با استفاده از نرم افزار COMSOL Multiphysics
فیزیک کاربردی(2016)
^محمد حسین احسانی*, محمود جلالی مهراباد, ^عباس جوادیان
Structural and optical properties of Cd1-xZnxS (x = 0, 0.4, 0.8 and 1) thin films prepared using the precursor obtained from microwave irradiation processes
OPTIK(2016)
8911339005, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی*
Solvothermal synthesis of MnFe2O4 nanoparticles: The role of polymer coating on morphology and magnetic properties
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2016)
باقر اصل بیکی, پرویز کاملی, ^محمد حسین احسانی, هادی سلامتی, , , , ,
Low-Temperature Electrical Resistivity of Bilayered LaSr2Mn2O7 Manganite
JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS(2016)
^محمد حسین احسانی, محمود جلالی, پرویز کاملی, محمد ابراهیم قاضی, فریدون سعادت رضوی
Study of structural and optical properties of ZnS zigzag nanostructured thin films
APPLIED SURFACE SCIENCE(2015)
^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی
An investigation of eddy current , soild loss, induced voltage and magnetic torque in highly pure thin conductorrs, using finite lelem method
Procedia Engineering(2015)
^محمد حسین احسانی
fabricating of zns zigzag sculptured nanostructured thin films
Procedia Materials science(2015)
^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی
tunable structural and optical properties of cadmium
Procedia Materials science(2015)
^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی
The effect of substrate rotation rate on physical properties of cadmium telluride films prepared by a glancing angle deposition method
THIN SOLID FILMS(2015)
فاطمه حسینی سیانکی, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی, شیوا خرم آبادی
کنترل خو اص اپتیکی لایه های نازک cd1-znxs توسط عملیات حرارتی
(2014)
^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی
طراحی، ساخت و مطالعه پوشش های نابازتابنده با استفاده از روش رشد زاویه ای خراشان (GLAD)
نهمین کنفرانس ملی خلأ ایران(2019-11-27)
9511330078, 9411340001, ^محمد حسین احسانی, ^حمید رضاقلی پور دیزجی
ساخت و مطالعه پوشش سولفید روی با استفاده از روش رشد زاویه ای خراشان (GLAD)
نهمین کنفرانس ملی خلأ ایران(2019-11-27)
9511330056, 9511330055, 9411340001*, ^محمد حسین احسانی, ^حمید رضاقلی پور دیزجی
بررسی ضخامت نقره روی خواص اپتیکی و الکتریکی فیلم های چندلایه ای SnO2/Ag/SnO2
کنفرانس فیزیک ایران 1398(2019-08-26)
9511340001, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, محمد ابراهیم قاضی
مطالعه تجربی روی ویسکوزیته نانوسیال مغناطیسی La0.6 Sr0.4 MnO3
کنفرانس فیزیک ایران سال 1398(2019-08-26)
9711531003, ^محمد حسین احسانی, 9611339012
رنگ بری متیلن بلو به کمک خواص اپتیکی و فوتوکاتالیستی منگنایت آلاییده شده با باریم
بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران(2019-01-29)
9811531001, ^محمد حسین احسانی
طراحی، ساخت و مطالعه پوشش نابازتابنده منیزم فلوراید MgF2 در ناحیه طول موج فرابنفش-مرئی
پنجمین کنفرانس رشد بلور ایران(2018-11-15)
9412162008, 9411330046, ^محمد حسین احسانی*, 9411340001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی
ساخت و بررس خواص ساختاری، اپتیکی و، مغناطیسی و فتوکاتالیستی نانوذرات La0.7Ba0.3MnO3 تهیه شده به کمک تابش مایکروویو
پنجمین کنفرانس رشد بلور ایران(2018-11-15)
9511339002, ^محمد حسین احسانی*, ^مصطفی فضلی
اثر لایه نشانی با زاویه مورب بر روی خواص ساختاری لایه نازک ZnTe
کنفرانس فیزیک ایران سال 97(2018-08-27)
9511339007, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی
اثر آلایش نیترزن بر روی خواص مکانیکی و ساختاری لایه های کربن شبه الماس(DLC)
کنفرانس فیزیک ایران سال 97(2018-08-27)
9411340001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^محمد حسین احسانی, محمد جان نثاری, پرویز کاملی
بررسی خواص اپتیکی و ساختاری لایه های سولفیدکادمیم ساخته شده با استفاده از روش رشد زاویه ای خراشان
کنفرانس فیزیک ایران سال 97(2018-08-27)
9512339001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^محمد حسین احسانی, 9411340001
Photocatalytic degradation of Reactive Black-5 Dye (RB5) from Aqueous Solution by calcium doped lanthanum manganite under visible light irradiation
بیستمین کنگره ملی شیمی ایران(2018-07-17)
^عباسعلی عربی, ^مصطفی فضلی*, ^محمد حسین احسانی
Kinetics and thermodynamics of Rhodamine B adsorption by La0.7Ca0.3MnO3
بیستمین کنگره ملی شیمی ایران(2018-07-17)
^عباسعلی عربی, ^مصطفی فضلی*, ^محمد حسین احسانی
Hopping Conduction Mechanism in Gd-Doped La0.6Sr0.4MnO3 Manganites
10th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM17)(2017-09-18)
9411339015, ^محمد حسین احسانی*
بررسی خواص اپتیکی لایه نازک سولفیدروی و بهبود خاصیت نابازتابندگی آن با استفاده از روش رشد زاویه ای خراشان
کنفرانس فیزیک ایران(2017-08-28)
9311330004, 9411340001, ^محمد حسین احسانی, ^حمید رضاقلی پور دیزجی
بررسی خواص اپتیکی سولفید روی به روش سان پول
کنفرانس فیزیک ایران 96(2017-08-28)
9511355060, 9411340001, ^محمد حسین احسانی*, پرویز کاملی
شبیه سازی رشد لایه های Si حاصل از شار ورودی گاز SiH4 به محفظه ی فشار پایین با روش لایه نشانی از طریق تبخیر شیمیایی با استفاده از نرم افزار COMSOL
کنفرانس فیزیک ایران 96(2017-08-28)
9311332014, 9411340001, ^محمد حسین احسانی
بررسی تأثیرات بازپخت بر ویژگی‌های ساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک تلورید کادمیم
کنفرانس فیزیک ایران(2017-08-28)
9411339004*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی, 9411340001
بررسی خواص ساختاری و اپتیکی منگنایت La0.8Sr0.2MnO3 تهیه شده به روش هیدروترمال
کنفرانس فیزیک ایران 96(2017-08-28)
9411339005, ^محمد حسین احسانی*
تهیه نانو منگنایت lcmo دارای کارآیی بالا جهت حذف رودامین بی تحت تابش نور مرئی
دومین سمینار شیمی کاربردی ایران(2017-08-27)
9218560001, ^مصطفی فضلی*, ^محمد حسین احسانی
HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF Lao.zCao.:MnOr AS A PHOTOCATALYST UNDER VISIBLE LIGHT FOR DEGRADATION OF METHYL ORANGE
نوزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2016-09-13)
9218560001, ^محمد حسین احسانی, ^مصطفی فضلی*
The Oxidation State of Manganese in La0.7Ca0.3MnO3 manganite
The 23rd Iranian Seminar of Analytical Chemistry(2016-08-30)
9218560001, ^مصطفی فضلی, ^محمد حسین احسانی
مطالعه تأثیر ضخامت بر انرژی گاف نواری و انرژی اورباخ لایه‌های نازک کادمیوم تلوراید
کنفرانس فیزیک ایران 1395(2016-08-22)
9411340001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی, 9311339012
بررسی اثر آلایش Pr بر ویژگیهای ساختاری، مغناطیسی و الکتریکی منگنایت La0.8-xPrxSr0.2MnO3 (0<x<0.6)
کنفرانس فیزیک ایران 1395(2016-08-22)
مهدی ظریفی, پرویز کاملی, ^محمد حسین احسانی, حسین احمدوند, هادی سلامتی
بررسی توان اتلافی نانو ذرات فریت Fe3O4
کنفرانس فیزیک ایران 1395(2016-08-22)
9322339002, ^محمد حسین احسانی, مصطفی آقازاده, عیسی کریم زاده
مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی منگنایت La0.7Ca0.3MnO 3 تهیه شده به روش هیدروترمال
چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران(2016-05-26)
9218560001, ^مصطفی فضلی, ^محمد حسین احسانی
مطالعه انرزی گاف نواری و دنباله اورباخ لایه های نازک مورب سولفید روی
چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران(2016-05-26)
9311339012, ^محمد حسین احسانی, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, 9411340001, 9111340002
بررسی خواص مغناطیسی نانوذارت فریت (Fe3o4) ساخته شده به روش سنتز الکتروشیمیایی
چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران(2016-05-26)
9322339002, ^محمد حسین احسانی, مصطفی آقازاده, 9111340003
مطالعه رفتار نماهای بحرانی در منگنایت LSMO
همایش فیزیک و کاربردهای آن(2016-01-28)
^محمد حسین احسانی
اثر انطباق شبکه بر ویزگی های لایه نازک اف ای پی تی ایجاد شده به روش لایه نشانی لیزر پالسی
همایش ملی فیزیک و کاربردهای ان(2016-01-28)
پریسا مختاری, پرویز کاملی, مهدی رنجبر, ^محمد حسین احسانی, هادی سلامتی
وابستگی اثراندازه ذرات به خواص مغناطیسی منگنایت 0.6Sr0.4MnO3
بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2016-01-27)
9311339010, ^محمد حسین احسانی*, ^داود ثانوی خشنود
وابستگی اثر اندازه ذرات به خواص مغناطیسی منگنایت ....
بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2016-01-27)
^محمد حسین احسانی
ساخت و بررسی ویزگی های لایه نازک به روش لایه نشانی لیزر پالسی در دماهای مختلف
هفتمین کنفرانس ملی خلا’ ایران(2015-11-12)
پریسا مختاری, پرویز کاملی, ^محمد حسین احسانی, مهدی رنجبر, هادی سلامتی
اثر نرخ لایه نشانی روی خواص ساختاری ا پتیکی و مورفولوژی سطح لایه های نازک تلورید کادمیم
هفتمین کنفرانس ملی خلا’ ایران(2015-11-12)
^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی
tunable magnetic properties of nanostructured Co thin films prepared by pulsed laser deposition method with an external magnetic field ح
5th International Conference on Ultrafine Grained and Nano-Structured(2015-11-11)
^محمد حسین احسانی, پرویز کاملی
بررسی اثر موقعیت چشمه تبخیر متقارن و نامتقارن روی یکنواختی لایه های رشد داده شده در خلا ء
کنفرانس فیزیک ایران 1394(2015-08-24)
^محمد حسین احسانی, محمد رضا عسکری
بررسی اثر زاویه ستون های رشدیافته روی پارامترهای میکروساختاری لایه نازک سولفیدروی
کنفرانس فیزیک ایران 1394(2015-08-24)
^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی
پیش بینی مغناطو مقاومت منگنایت دو لایه ای LaSr2Mn2O7 بر حسب دما و میدان مفناطیسی
دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران(2015-01-28)
^محمد حسین احسانی, فاطمه شکریان, پرویز کاملی
بررسی خواص ساختاری و مورفولوژی نانولایه های مورب سولفید روی
دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران(2015-01-28)
^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی
بررسی عوامل تاثیرگذار بر یکنواختی لایه های رشد یافته به روش نشست زاویه ای مورّب
سومین کنفرانس رشد بلور ایران(2014-05-07)
^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی
رشد و مشخصه يابي سولفيد روي با ساختار نانو ستوني مورب به روش تبخير حرارتي در خلا
ملاعلي اشرفي مصطفي(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نرخ لايه نشاني و دماي زير لايه روي خواص اپتيكي و ساختاري لايه هاي نازك CdTe
دژپسند محمدتقي(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري و اپتيكي نانو ساختارسولفيد روي تهيه شده به روش انباشت با ديد زاويه اي (GLAD) از فاز بخار در خلا
راه چمني سيد ذبيح اله(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : دكتري
تهيه و بررسي خواص فيزيكي شيميايي منگنايت بر پايه لانتانيم
عربي عباسعلي(تاریخ دفاع: 1397/04/24) ، مقطع : دكتري
بررسي خواص مغناطوگرمايي تركيب
رئوفي تينا(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مغناطيسي و ساختاري اكسيدهاي آهن تهيه شده به روش الكتروشيميايي
رضايي دولت ابادي نسيم(تاریخ دفاع: 1395/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه لايه هاي نازك SnS و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي آنها
سزيده محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص الكتريكي منگنايتLa0.6Sr0.4MnO3 آلائيده شده با GD
ميري سيد عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و بررسي خواص فتوكاتاليستي نانو ذرات La0.8Sr0.2MnO3
رحماني افجه فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/02/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي انتقال الكتروني از نانو ساختارهاي يك بعدي با چينش فراكتالي به روش ماتريس انتقال
اميني مصطفي(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر حرارتي تحت خلا روي خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك تلوريدكادميم
حسن زاده محسن(تاریخ دفاع: 1397/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري، مكانيكي و اپتيكي لايه هاي كربن شبه الماس (DLC) آلايش يافته با روش لايه نشاني پرتو يوني مستقيم
زارعي مقدم رضا(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : دكتري
رشد و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك ZnTe
زارعي راضيه(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك ZnTe
زارعي راضيه(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فتو كاتاليستي نانو ساختار هاي منگنايت آلاييده با باريم
اسماعيلي باغ ابريشمي شادي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فتو كاتاليستي نانو ساختار هاي منگنايت آلاييده با باريم
اسماعيلي باغ ابريشمي شادي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي و بررسي اثر فتو كاتاليستي نانو ذرات La0/6Sr0/4MnO3
رمضان زاده نوش آبادي عطيه(تاریخ دفاع: 1398/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي و بررسي اثر فتو ترمال نانو ذرات اكسيد آهن با پوشش طلا بر سلول هاي سرطاني كولون CT26
سليمي بركيش زينب(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه نانو كامپوزيت هاي مواد كربني /نانو ذرات اكسيد آهن و بررسي عملكرد فتو كاتاليستي آنها
ميرزايي حوريه(تاریخ دفاع: 1399/02/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي منگنايت LSMO آلائيده شده با ايتريوم
حسيني نژاد سيد سعيد(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسی خواص ساختاری و اپتیکی منگنایت La0.8Sr0.2MnO3 تهیه شده به روش هیدروترمال
(0)
9411339005, ^محمد حسین احسانی*
ساخت و بررس خواص ساختاری، اپتیکی و، مغناطیسی و فتوکاتالیستی نانوذرات La0.7Ba0.3MnO3 تهیه شده به کمک تابش مایکروویو
(0)
9511339002, ^محمد حسین احسانی*, ^مصطفی فضلی
آزمایش های فیزیک حالت جامد
(2017-02-09)
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
()
تثبیت کننده پروب دستگاه تصویربرداری اولتراسونوگرافی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان(2017-03-07)
سیستم کنترلی زاویه سمتی-قطبی و دوران زیرلایه در دستگاه لایه نشانی تحت خلا
(2015-01-11)
دستگاه تغذیه مواد در دستگاه لایه نشانی به روش تبخیر آنی
دانشکده فیزیک(2009-07-15)
سیستم کنترل شار بخار در لایه نشانی تبخیر حرارتی با استفاده از چار قطبی و لنز مغناطیسی
(2016-02-06)
کاربرد نانوفوتوکاتالیست منگنایت لانتانیم آلاییده شده با کلسیم (La0.7Ca0.3MnO3) جهت رنگ زدایی پساب به روش اکسیداسیون تحت تابش نور مرئی
دانشگاه سمنان(2017-11-25)
ساخت و بررسي خواص منگنايت MnO3(x=0-0.1) La0.6-xGdxSr0.4 با استفاده از روش سل ژل بعنوان سرد كننده ي مغناطيسي در دماي اتاق
(2019-01-20 00:00:00)
بررسی بر همکنش ذرات فریت Fe3o4 با پوشش های PVP + PVC
(2019-01-01)
بررسی بر همکنش ذرات فریت Fe3o4 با پوشش های PVP + PVC
(2019-01-01)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
نظریه کوانتومی مغناطیس   (203 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : ماده چگال
موضوعات ویژه   (182 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : ماده چگال
فیزیک 1   (187 بار دانلود)
رشته : فیزیک
تکنیک خلاء   (413 بار دانلود)
رشته : فیزیک
مغناطیس   (233 بار دانلود)
رشته : فیزیک مهندسی , گرایش : ماده چگال

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- دانشگاه سمنان- دانشکده فیزیک
ehsani@semnan.ac.ir
(+98)2331533245

فرم تماس